Điều trị vô sinh nam không có tinh trùng bằng kỹ thuật hút tinh trùng từ mào tinh và tiêm tinh trùng vào bào tương noãn.

Vô sinh không có tinh trùng là trường hợp không tìm thấy tinh trùng trong tinh dịch. Theo một số báo cáo trên thế giới, tỉ lệ nam giới không có tinh trùng có thể lên đến 1%, tỉ lệ không có tinh trùng ở các trường hợp vô sinh là từ 5-10%. Kỹ thuật điều trị vô sinh không có tinh trùng do tắc hiện đang được áp dụng rất phổ biến trên thế giới là hút tinh trùng từ mào tinh và tiêm tinh trùng vào bào tương trứng. Kỹ thuật này có thể điều trị cho hầu như tất cả các trường hợp không có tinh trùng do tắc. Tỉ lệ thành công của 1 của một chu kỳ điều trị có thể thay đổi từ 30%-60%.