• Khám thị lực: Khám thị lực bằng máy chiếu bảng chữ
  • Đo khúc xạ: Sử dụng thiết bị tự động autorefractor và phoropter kết hợp với hộp thử kính
  • Khám mắt tổng quát: Khám bằng slitlamp và các công cụ hỗ trợ khác để phát hiện các bệnh tật trước khi khám chuyên sâu
  • Kiểm tra mù màu: Kiểm tra nhận thức màu theo phương pháp Ishihara
  • Xử lý nhanh tại chỗ: lông xiêu, sạn vôi, dị vật nông …
  • Tiểu phẫu: Rạch chắp/lẹo, bơm rửa lệ đạo, thông lệ đạo, lấy dị vật kết/giác mạc
  • Tư vấn chỉnh lác, mổ sụp mi, mổ mộng thịt, mổ quặm, mổ tuyến lệ, laser bao sau, mổ cận thị
  • Lắp kính cận, viễn, loạn thị


Đặt lịch khám mắt

BS CKII Nguyễn Thị Hà

Nguyên trưởng khoa mắt BV Xanh Pôn


BS CKII Tạ Tiểu Hoa

      Nguyên trưởng khoa mắt BV E     Thày thuốc ưu tú