• Khám thị lực: Khám thị lực bằng máy chiếu bảng chữ
  • Đo khúc xạ: Sử dụng thiết bị tự động autorefractor và phoropter kết hợp với hộp thử kính
  • Khám mắt tổng quát: Khám bằng slitlamp và các công cụ hỗ trợ khác để phát hiện các bệnh tật trước khi khám chuyên sâu
  • Kiểm tra mù màu: Kiểm tra nhận thức màu theo phương pháp Ishihara
  • Xử lý nhanh tại chỗ: lông xiêu, sạn vôi, dị vật nông …
  • Tiểu phẫu: Rạch chắp/lẹo, bơm rửa lệ đạo, thông lệ đạo, lấy dị vật kết/giác mạc
  • Tư vấn chỉnh lác, mổ sụp mi, mổ mộng thịt, mổ quặm, mổ tuyến lệ, laser bao sau, mổ cận thị
  • Lắp kính cận, viễn, loạn thị

BS CKII Nguyễn Thị Hà

Nguyên trưởng khoa mắt BV Xanh Pôn


BS CKII Tạ Tiểu Hoa

      Nguyên trưởng khoa mắt BV E     Thày thuốc ưu tú